Medarbetare

Alexander Husebye

Vd

08-634 99 14
070-647 73 47
alexander.husebye@naringslivshistoria.se

 

Anders Gidlöf

Arkivarie, projektledare

08-634 99 21
0709-925 257
anders.gidlof@naringslivshistoria.se

 

Anders Houltz

Forskningssekreterare

08-634 99  42
0735-042 825
anders.houltz@naringslivshistoria.se

 

Anders Sjöman

Kommunikationschef

08-634 99 23
070-717 60 78
Twitter: @anderssjoman

anders.sjoman@naringslivshistoria.se

 

Anna Linderoth

Projektledare

08-634 99 50
0708-866 186

anna.linderoth@naringslivshistoria.se

 

Anna Zeuthen

Arkivarie

08-634 99 04
073-521 44 65
anna.zeuthen@naringslivshistoria.se

 

Bartosz Petryk

Arkivarie

08-634 99 43
bartosz.petryk@naringslivshistoria.se

 

Benito Peix Geldart

Arkivarie och fil dr.
benito.peixgeldart@naringslivshistoria.se

 

Edward Blom

Fellow writer

info@edwardblom.se

 

Eva Ersson Åbom

Consultant Business history

08-634 99 30
0763-385 223
eva.erssonabom@naringslivshistoria.se


Frederick Oscarsson

Arkivassistent

08-634 99 66
fredrik.oscarsson@naringslivshistoria.se


Gustav Svensson

Arkivarie

08-634 99 44
073-511 05 99
gustav.svensson@naringslivshistoria.se

 

Hans De Geer

Professor, Senior Advisor

070-761 59 92
hans.degeer@ideonorm.se

 

Ingrid Giertz-Mårtenson

Senior Advisor

070-692 22 00
igm@swedishvision.se 

 

Jenny Stendahl

Arkivarie

08-634 99 11
jenny.stendahl@naringslivshistoria.se 

 

Jessica Wahlén

Arkivassistent

08-634 99 17
076-345 55 97
jessica.wahlen@naringslivshistoria.se

 

Jonas Dahlberg

Arkivarie

08-634 99 24
070-547 43 31
jonas.dahlberg@naringslivshistoria.se

 

Karin Jansson Myhr

Redaktör

08-634 99 51
0763-48 10 83
karin.jansson@naringslivshistoria.se

 

Krister Hillerud

Vice vd

08-634 99 28
0709-50 65 39
krister.hillerud@naringslivshistoria.se

 

Kjell Lövström

Arkivassistent

08-634 99 40
kjell.lovstrom@naringslivshistoria.se

 

Lina Wiberg

Arkivarie
08-6349900
076-020 92 01

Lina.wiberg@naringslivshistoria.se

 

Linda Israelsson

Arkivarie

08-634 99 03
linda.israelsson@naringslivshistoria.se 

 

Margarita Feldman

Arkivarie, bildredaktör

08-634 99 06
0733-568 189
margarita.feldman@naringslivshistoria.se

 

Martin Kragh

Ekon dr. associerad forskare

08-736 93 49

 

Martin Månson

Arkivarie, bildredaktör

08-6349908
073-523 60 19
martin.manson@naringslivshistoria.se

 

Per-Ola Karlsson

Arkivchef 

0709-740 370
p-o.karlsson@naringslivshistoria.se

 

Per T.H. Dahl

Redaktör

0706-123 211
per.t.h.dahl@gmail.com

 

Sara Johansson

Redaktör, chefredaktör Företagshistoria

08-634 99 56
070-244 43 36
sara.johansson@naringslivshistoria.se

 

Susanne Friman

Receptionist

08-634 99 02
susanne.friman@naringslivshistoria.se

 

Ture Sjöberg

Arkivarie

0735-209 872
ture.sjoberg@naringslivshistoria.se

 

Vadim Azbel

Arkivarie

08-634 99 41
vadim.azbel@naringslivshistoria.se

 

Yvonne Dahlqvist

Ekonomichef 

08-634 99 22
0709-26 63 26
yvonne.dahlqvist@naringslivshistoria.se

 

Share this:
| More