Bevara ditt företags historia
Bevarandeplan och dokumenthantering

Historia skapas varje dag och bör sparas hela tiden. Vi hjälper dig avgöra vad som är värt att sparas genom att ta fram bevarandeplaner. Du får då ett bevarandestöd för företagets dokumenthantering.

Vi hjälper företag att bygga upp en hållbar arkivhantering över tid. Under nära 40 års verksamhet har vi löst de flesta problem som ett företag kan ha med sin arkivering. Nyckeln är att utforma och implementera riktlinjer som fastställer vad som fortlöpande ska sparas och i vilka former, och sedan säkerställa att dessa policyer efterlevs.

När bevarandeplaner tas fram och dokumenthanteringen efterföljs så arbetar våra arkivarier ofta som konsulter på plats i företagets egen verksamhet.

 

Per-Ola Karlsson

Konsultchef