Bevara ditt företags historia
Spara ditt företags webbsajter!

Allt mer material föds digitalt. Personaltidningarna har blivit intranät. Produktkatalogen en sajt. Marknadsföringen är helt digital. Idag är det digitala ditt företags historia, som kan hjälpa dig i framtiden att fatta bättre affärsbeslut. Se till att bevara även dina webbar!

På Centrum för Näringslivshistoria bevarar vi 7 000 företagsarkiv med 70 000 hyllmeter fysiskt material. Men vi erbjuder även en webbarkiveringstjänst, så att ditt företag lätt kan gå tillbaka och se hur företagets sajt – och alltså dess verksamhet! – utvecklats över tiden.

Webbarkivet är en prenumerationsbaserad molntjänst för dig som vill spara dina webbsidor på ett enkelt och lättöverskådligt sätt. Den fungerar på både intranät och publika webbar. Vi ”spindlar” igenom din webbplats med överenskomna mellanrum, kopierar innehåll och form, och arkiverar kopian i ett framtidssäkrat format.

Du kan sedan söka i materialet själva via en onlinetjänst med inloggning. Där kan du välja datum i en kalender och gå in och titta på webbplatsen som den såg ut just den dagen. Alla interna länkar fungerar precis som när webbplatsen låg live. (Det enda vi inte kan garantera är länkar till andra webbplatser, eftersom de kan ha förändrats sedan dess.)

Vi har lagt upp ett ett exempel på webbarkivet, med arkiverad kopia av vår egen företagssajt www.naringslivshistoria.se samt ett exempel på en engångsarkiverad projektwebbplats hos Sveriges Kommuner och Landsting.

För att se hur: