GDPR
GDPR-säkra ert arkiv

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

General Data Protection Regulation reglerar behandling av personuppgifter över hela EU. Förordningen har långt gående krav på korrekt hantering av personuppgifter.

Vi hjälper dig att efterleva de kraven som GDPR ställer på din sparade information och GDPR-säkra ditt arkiv.

Exempelvis:

  • Utvärdering och urval av relevant material att spara utifrån ”allmänt intresse”.
  • Professionell bearbetning och systematisk hantering av materialet.
  • Organisation för säker förvaring och begränsad åtkomst till materialet.
  • Vår arkivlösning är anpassad för att du ska klara alla dina regulatoriska krav.

Läs om alla våra arkivtjänster

Hör av dig om mer information och prisuppgift:

Per-Ola Karlsson

Arkivchef

Andreas Blüme

Säljchef