Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare (danskt band, nytryck 2021)

VISA BILDTEXT
Anna Whitlock - Reformpedagog och rösträttsledare, Förlaget Näringslivshistoria.

Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare

FÖRFATTARE Anders Johnson
ISBN 9789198516104
BANDTYP Danskt band
SIDANTAL 479

Nytryck 2021.

Skolpionjären och kvinnosakskämpen Anna Whitlock (1852–1930) verkade när det moderna Sverige tog form. Hon är även förebild för tv-seriens fröken Friman. I sin privatskola införde hon pedagogiska nyheter som spreds till det allmänna skolväsendet. Dåtidens politiskt radikala eller kulturellt verksamma föräldrar satte gärna sina barn i Annas skola, som dessutom var religiöst neutral. Trots sitt häftiga humör blev hon en samlande kraft inte bara i skolvärlden, utan även i rösträttskampen. Hon var en formidabel nätverksbyggare, som knöt dåtidens tongivande personligheter till sin ”reformkoncern”.

Anders Johnsons bok om Anna Whitlock bygger på helt nytt och tidigare opublicerat material. Det är en unik skildring av såväl Anna själv som av Stockholms kulturella och politiska kretsar när det moderna svenska samhället tog form.