Forskning för livet: Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 1919-2019

VISA BILDTEXT
Forskning för livet – Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 1919-2019, en bok från Förlaget Näringslivshistoria.

Forskning för livet: Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 1919-2019

FÖRFATTARE Sara Johansson (red.)
ISBN 9789198482881

Under de senaste hundra åren har Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, fungerat som en viktig brygga mellan givare, nyfikna forskare och nya medicinska upptäckter. Tusentals unga forskare har tack vare SSMF fått bättre möjligheter att lyckas i sitt sökande efter avgörande genombrott, ett arbete som i förlängningen skapat bättre vård och effektivare mediciner. I den här boken möter vi både medarbetare och forskare, men även några av alla de generösa bidragsgivare som gjort – och fortsätter att göra – SSMF:s arbete möjligt.