Butik
Se människan! En bok om Ersta diakoni

Se människan! En bok om Ersta diakoni

FÖRFATTARE Elisabeth Christiansson, Motzi Eklöf, Karin Jansson Myhr, Nils Johan Tjärnlund
ISBN 9789198340969

Ersta diakoni har en fantastisk historia som sträcker sig över tre sekler. Med den här boken vill vi försöka ge en inblick i den verksamhet som bedrivits genom åren, och de människor som passerat revy, såväl medarbetare som patienter, boende och andra.

Ersta har ofta gått före och visat vägen i det sociala och omvårdande arbetet, och funnits med i situationer där andra backat undan. Vad som alltid varit utmärkande för Ersta diakoni är långsiktigheten. Erstas diakonala uppdrag är detsamma nu som för över 160 år sedan: att se människan, att tjäna, lindra, bota, stötta och vara ett synligt tecken på Guds barmhärtighet. Även i en sekulariserad värld.

LÄGG TILL ORDER 190 ( ord. pris 290) kr