Så firar vi varje 18 juni: 

Näringsfrihetens dag!

Den 18 juni firar vi Näringsfrihetens dag, till minne av det regeringsbeslut som tecknades 18 juni 1864.

Friheten för vem som helst att starta ett företag är inte en historisk självklarhet.  Numera garanteras näringsfriheten t o m i Regeringsformen (2. kap, 17§), men den etablerades inte i Sverige förrän 1864.

Drivande för en utökad näringsfrihet var finansministern Johan August Gripenstedt, en pragmatisk politiker som såg en större framtid för Sverige. Tillsammans med ett antal andra genomgripande samhällsreformer under samma tid lade näringsfriheten grunden för det moderna Sverige och den ökning i levnadsstandard som kom hela samhället till del.

2014 firade Näringsfriheten 150 år i Sverige, vilket vi på Centrum för Näringslivshistoria uppmärksammade på många sätt, bl a tillsammans med Axess TV i en programserie om näringsfrihetens betydelse.

Under 2020 firade vi Näringsfrihetens dag med ett livesänt webbinarium.

Vår skolansvariga Anahi Davila, näringslivshistorikern Anders Johnson och forskningschef Anders Houltz pratar om starten för den moderna Sverige, mannen bakom näringsfrihetsreformen Johan August Gripenstedt, kvinnors företagande samt den svenska modellens framväxt och utveckling. Moderator är Gustav Svensson. Här kan du se det inspelade webbinariet:

 

Vill du lära dig mer om näringsfrihetens betydelse för det svenska samhällets utveckling? Här är några fördjupningstips:

 • Höger och vänster debatterar näringsfrihetens betydelse (video)
  Boken ”Det svenska näringslivets historia 1864 – 2014” debatterades på ett seminarium på IVA i Stockholm 18 juni 2014. Cecilia Stegö Chilò modererade en panel som bestod av redaktör Mats Larsson och författaren Lena Andersson Skog, Jens Spendrup, Mona Sahlin och PJ Anders Linder. Missa inte besöket från finansministern Johan August Gripenstedt själv (i skådespelaren Lennart R Svenssons skepnad) där han ifrågasatte hur hans näringsfrihetsreform tillvaratas av dagens politiker.
 • Det svenska näringslivets historia 1864 – 2014” (bok)
  Boken Det svenska näringslivets historia 1864-2014, som gavs ut av oss på Centrum för Näringslivshistoria i samarbete med Dialogos förlag, går att beställa via förlagets webbsida
 • Greppa Gripenstedt! (bok)
  Mannen bakom näringsfrihetens införande hette Johan August Gripenstedt. Som svensk finansminister i mitten av 1800-talet frigjorde Gripenstedt landets ”slumrande krafter”. Han fann finansiering för järnvägarna, förverkligade frihandeln, avvecklade skråna och stånden och slog vakt om freden. Han förespråkade en pragmatisk ”medelväg” i politiken och hävdade att det fattiga Sverige skulle bli ett av världens rikaste länder. Med honom inleddes det svenska välståndsundret. Läs boken om Gripenstedt skriven av Per T Ohlsson!
 • Näringsfrihetens tid (rapport)
  Förordningen om utvidgad näringsfrihet 1864 blev startskottet för 150 år av tillväxt, en utveckling som förvandlade fattiglandet Sverige till en av världens rikaste nationer. Rapporten samlar bidrag från olika håll, bland annat konstvetenskap, litteratur och ekonomisk historia och ger ett annorlunda porträtt av en intensiv period i Sveriges historia som präglade alla samhällsområden. Bland författarna finns Ulrika Knutson, Lena Johannesson och Lars Ilshammar.