Senaste från oss:
20 artiklar om Teknikföretagens historia

VISA BILDTEXT
Bild ur Ericssons historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

År 1896 grundades Verkstadsföreningen. Idag heter man Teknikföretagen och firar 125 år. Under jubileumsåret kommer Teknikföretagen att berätta sin och sina medlemmars historia genom att lyfta banbrytande innovationer som bidrog till industrins, näringslivets och samhällets utveckling.

Våra liv är omgärdade av teknik, men den teknik vi är beroende av är ofta så välbekant att vi inte längre ser den. Hur har samhället formats av ny teknik och hur har samhället format tekniken? Att skildra teknikutvecklingen under de senaste 125 åren är att berätta om Sveriges väg från fattigt jordbruksland till högteknologisk industrination. Detta har vi gjort genom att varva stora milstolpar och oväntade exempel inom allt från elektricitetens införande till de moderna techbolagen. Att AXE-växlar, Electrolux-kylskåp och Volvo-bilar blivit världsframgångar är välkänt, men hur många känner till att svenska företag drivit utvecklingen inom rollatorer, bygghissar och bilbarnstolar?

På uppdrag av Teknikföretagen har vi på Centrum för Näringslivshistoria skrivit 20 artiklar som illustrerar både Teknikföretagens historia och den svenska teknikhistorien som helhet. Artiklarna är indelade i tre olika teman: Organisationen, Tekniksprång och samhällsutveckling samt Individer och företag som gjort skillnad.

Artiklarna kommer att publiceras på Teknikföretagens jubileumssajt samt på våra egna sajter Företagskällan och BizStories.

Vår projektgrupp

I projektgruppen som arbetat med artiklarna på Centrum för Näringslivshistoria ingick:

Vill du också använda ditt företags jubileum till affärsnytta? Här kan du läsa mer om hur strategiskt historiebruk bygger affärsvärde, det som vi även kallar history marketing. Eller hör av dig direkt till Anders Sjöman, kommunikationschef, på 070-717 60 78, anders.sjoman@naringslivshistoria.se.