Nyheter

52 inflyttade entreprenörer

För oss på Centrum för Näringslivshistoria, som just firat av näringsfrihetens 150 år, är det nu dags att fästa blickarna på ett annat angeläget tema – Invandrarnas företagsamma historia.

Varje vecka under 2015 kommer vi att presentera en inflyttad entreprenör på vår Facebook-sida, genom texter av skriftställaren Anders Johnson. Detta gör vi för att öka kunskapen om att invandrade entreprenörer varit med om att bygga vårt land. Och exemplen är många. De finns i alla branscher och talar sitt tydliga språk; utan invandrare hade Sverige varit så mycket fattigare – lika mycket i anden som i välstånd.

Följ oss gärna på Facebook där vi kommer ge röst åt både historiska och nutida entreprenörer, och även tipsa om var man kan hitta mer information.