Nyheter

90 år i bräschen för goda bostäder

Centrum för Näringslivshistoria har på uppdrag av HSB Riksförbund producerat en webbsida som berättar organisationens historia, www.hsb-historien.se Webbsidan lanseras på HSB:s stämma den 22 maj 2013.

Uppdatering i mars 2023:  Tio år senare, lagom till att HSB firar 100-årsjubiluem 2023, har HSB:s historiska sajt flyttat in på HSB:s egna webbsida. Den har dessutom utökats med mer material. HBS:s historia berättas numera direkt på www.hsb.se/omhsb/om-oss/historia/

– – –

Sajten hsb-historien.se, som lanseras i maj 2013, tar sin början 90 år tidigare. Det var 1923 som HSB:s verksamhet startade, utifrån en nyskapande kooperativ idé för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. HSB kom till under en tid då boendevillkoren för många människor var riktigt dåliga. Syftet var att bygga och förvalta bostäder för medlemmarnas räkning och att bedriva sparkasseverksamhet. Tanken att kombinera sparande och byggande var också den unik.

– Bostäder berör alla och väcker känslor. Genom att följa HSBs historia kan vi också följa det svenska samhällets moderna historia och utveckling. Vi har utgått från ett rikt och unikt material i HSB:s arkiv när vi har skapat den här webbsidan, säger Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria.

På webbsidan finns en rad artiklar, uppdelade i tre teman: Utmanare i bostadspolitiken, För medlemmarnas bästa och Människorna. Man kan också djupdyka bland hundratals bilder och filmer i arkivet.

Under temat För medlemmarnas bästa beskrivs bland annat hur HSB redan från 1920-talet drev en rad byggnads- och bostadstekniska utvecklingsprojekt för att kunna skapa den goda bostaden. Under visst motstånd blev rinnande varmt och kallt vatten standard i HSB-husen, liksom successivt badrum, tvättstugor och moderna kök.

– HSB har haft en fantastisk resa genom åren . Sedan den första bostadsrättsföreningen bildades i Stockholm för 90 år sedan har HSB byggt närmare en halv miljon bostäder och deltagit i folkhemsbygget. Det är en viktig del i svensk historia där vi har medverkat och nu vill medverka till att visa upp på webben, säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund.

När HSB bildades var det främst privata företag som stod för bostadsförsörjningen. Temat Utmanare i bostadspolitiken visar hur HSB alltid strävat efter att förse medlemmarna med billiga och bra bostäder.

Många intressanta och inflytelserika människor har varit inblandade i HSB:s verksamhet under årens lopp. Under temat Människorna finns bland annat artiklar om politikern Alva Myrdal och arkitekten Sven Wallander.

En historisk berättelse kan ta sig alla möjliga former. Våra researchers, redaktörer och bildredaktörer hjälper dig paketera berättelsen på det sätt som passar dig bäst. Hör av dig om du vill prata om hur vi kan hjälpa dig att berätta din historia!