Nyheter

Alexander Husebye årets Nicolin-pristagare

Centrum för Näringslivshistorias vd Alexander Husebye har tilldelats årets Curt Nicolin-pris.

I motiveringen skriver juryn: ”Alexander Husebye har gjort betydande insatser för att sprida insikt om den fundamentala betydelse fria företag och företagsamma människor haft för Sveriges välstånd under de gångna 150 åren. Han verkar framgångsrikt både med att genom moderna redskap göra vår företagsamma historia lättillgänglig för många människor, och med att bevara den för kommande generationer.”

– Jag känner mig glad, stolt och lite kaxig över att ha tilldelats Curt Nicolins pris. Det är ett bevis för uppskattning av vad jag själv har engagerat mig i – att göra näringslivets historia relevant, tankeväckande och tillgänglig för alla intresserade. Det är förstås också ett erkännande till alla duktiga kollegors arbete på Centrum för Näringslivshistoria. Och slutligen tar jag priset som uppmaning att fortsätta arbetet med ännu större intensitet, säger Alexander Husebye.

Curt Nicolin-priset är ett pris till minne av företagsledaren Curt Nicolin. Priset delas sedan 2006 ut av Svenskt Näringsliv till en eller flera personer som i samhällsdebatten gjort framstående insatser i Curt Nicolins anda. Priset består av ett diplom och en penningsumma på 50 000 kronor.