Alexander Husebye i DI:

Svenska bolag byggde Baltikum

VISA BILDTEXT
Handelshögskolan i Stockholm öppnade filialer i Riga och Sankt Petersburg. Skolorna försåg de nya marknadsekonomierna med utbildade ekonomer. Bild ur Handelshögskolani Stockholms historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.