Alexander Husebye i DI:

Svenska bolag byggde Baltikum

VISA BILDTEXT
Handelshögskolan i Stockholm öppnade filialer i Riga och Sankt Petersburg. Skolorna försåg de nya marknadsekonomierna med utbildade ekonomer. Bild ur Handelshögskolani Stockholms historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Det hävdas allt oftare att svenska företags inträde på de baltiska marknaderna i början av 90-talet var ett misstag. Det stämmer inte – företagen och bankerna valde att vara aktiva deltagare i ett gemensamt Europa och investeringarna har haft avgörande betydelse för Baltikums utveckling. Detta säger vd Alexander Husebye och Erik Zsiga, kommunikationsrådgivare på JKL Kekst CNC, i en debattartikel i Dagens Industri.

Läs hela debattinlägget på DI.se