Nyheter

Anders Houltz redaktör för Bebyggelsehistorisk tidskrift 85/2023

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

I det senaste numret av Bebyggelsehistorisk tidskrift som finns ute nu kan du bl a läsa om Ångermanländsk humleodling, Stormaktstidens Norrmalm och Kyrkorum efter branden. Dessutom ett spännande förord av redaktörerna Anders Houltz och Anders Franzén.

Centrum för Näringslivshistorias forskningschef Anders Houltz är redaktör för senaste numret av Bebyggelsehistoriska tidskriften. Tillsammans med medredaktören Anders Franzén har han skrivit förordet som tar upp brukandet dynamik.

Tidskriften innehåller dessutom artiklarna:

  • ”Biskop Frants Bergs transformasjon av Olavsklosteret til verdslig residens. Bygningsarkeologi i konteksten av Oslos renessanse på 1500-tallet” – artikel av Lars Jacob Hvinden-Haug och Regin Meyer.
  • ”Hus och hushåll i den tidigmoderna staden: Ett metodpaket” – artikel av Dag Lindström och Göran Tagesson.
  • ”Ångermanländsk humleodling efter 1600-talets kungliga uppskov. Gårdsnära husbehovsodling, ofrukstamma humlegårdar och nyanläggningar” – artikel av Erik de Vahl.
  • ”Kyrkorum efter branden: Var god sitt – i stol eller bänk. Samtida sittmöbelförändringar i svenska kyrkor” – rapport av Anna Wahlöö och Jenny Hällström.

Läs mer om tidskriften här