Anders Johnson om Curt Nicolin
På Bokmässan 2021

VISA BILDTEXT
Curt Nicolin – Ingenjör, Direktör, Debattör (Förlaget Näringslivshistoria, 2021) av Anders Johnson.

Författaren Anders Johnson föreläser om ingenjören och direktören Curt Nicolin på Bokmässans Forskartorg. Se hela det inspelade föreläsningen här!

Curt Nicolin var en av det svenska näringslivets mest betydelsefulla aktörer under 1900-talets andra halva. Skriftställaren Anders Johnson presenterar boken Curt Nicolin – Ingenjör, Direktör, Debattör (Förlaget Näringslivshistoria, 2021) på Bok- och Biblioteksmässan 2021.

Se föredraget här (ca 30 min)