Anders Sjöman
om hållbar platsutveckling

Vår kommunikationschef Anders Sjöman deltog i Utvecklingsprojektet Bruk 2.0 film om hållbar platsutveckling.

Filmen fokuserar på Frövifors Pappersbruksmuseum och kultur- och naturmiljöer i Örebro län och handlar om hur platsens historia kan skapa en hållbar platsutveckling. En kultur- och naturmiljö är rik på äkta berättelser som ger både kunskap och förståelse för vår historia och samtid. Men berättelserna sår även frön till nya upptäckter och är en viktig del när vi skapar en hållbar platsutveckling.

Centrum för Näringslivshistorias kommunikationschef Anders Sjöman deltar och pratar om talar om historiebrukets sex steg för berättelser.

Filmen är producerad inom ramen för Utvecklingsprojektet Bruk 2.0. Projektet syftar till att utveckla natur- och kulturmiljöer till besöksmål vid ett antal utvalda industrihistoriska platser i tre av Bergslagens län.

Hela filmen går att se här