Nyheter

Arkivarie ute på uppdrag

CfN har fått ett arkivuppdrag från Swedish Match som innebär att ersätta ordinarie arkivarie under ett föräldravikariat.

Arbetet består till huvuddelen av att ordna och förteckna personalhandlingar, från tidigt 20-tal till 60-tal från det gamla Tobaksmonopolet och dess fabriksanläggningar runtom i Sverige.
Vi hjälper även till med inkommande förfrågningar, både internt och externt, rörande det historiska dokumentarkivet samt assisterar forskare och andra som önskar besöka arkivet.