Arkivpedagogik
Nyckeln till kulturarvet

Hur kan arkivpedagogiken hjälpa arkiven att närma sig skolan? Lyssna på samtalet mellan skolpedagog Anahi Davila och arkivarien Per-Ola Karlsson om den svenska arkivpedagogikens utveckling och hur vi jobbar med skolorna.

I arkiven finns vår historia i dess mest handgripliga form: dokument, handlingar, bilder och berättelser. Men många skolor missar den ovärderliga resurs som arkivet kan vara i undervisningen. Här kan eleverna öva sig i källkritik och informationskompetens samtidigt som de tar del av lärorika berättelser som levandegörs via autentiska arkivhandlingar. Arkivpedagogens roll är att vara en brygga mellan arkivens värld och skolans. Hur har arkivpedagogens roll utvecklats och fått skjuts framåt med digitaliseringens intåg? Och vad finns det för utvecklingsmöjligheter? Lyssna på ett samtal mellan skolpedagog Anahi Davila och arkivarien Per-Ola Karlsson om den svenska arkivpedagogikens utveckling och hur Centrum för Näringslivshistoria jobbar just för att nå ut till skolan, bland annat genom plattformen Företagskällan. Med hjälp av primärkällor ur de 7 000 arkiv som finns deponerade hos Centrum för Näringslivshistoria levandegörs den komplexa och spännande näringslivshistoria för tusentals gymnasier- och högskoleelever via webb, arkivbesök och föreläsningar. Samtalet hade sin premiär på Folk och Kultur 2021.