Nyheter

Avec med förhinder på Berns

Under arkivveckan, Avec, samlas arkivarier från alla delar av Sverige för att under kollegiala former fördjupa sina yrkeskunskaper. Deltagarna kommer från företag, kommuner, myndigheter, folkrörelser och andra huvudmän, några är egna företagare.

Nästa konferens skulle ägt rum i maj och på Berns. Så blir det nu inte, beroende på att ett fåtal arkivarier, med sympatier för syndikalisterna tyckte annorlunda.

Man började väsnas i bl.a. LO-pressen  och organisationskommittén för Avec, där alla arkivföreningar, Riksarkivet och även NäringslivsArkivens Förening (där Centrum för Näringslivshistoria är medlem), fegade ur. Resultatet blev att man avbokade Berns och nu står Avec husvilla, utan konferenslokal.

Agerandet är beklagligt och bjuder på en svårsmält kombination av undfallenhet och brist på sunt förnuft. Jag ser inte poängen i att särintressen skall  sätta normerna för i vilka lokaler arkivarier skall få utbyta tankar.

Nu är det bästa att man skjuter på evenemanget, så att ansvariga för chansen att komma till sans, Berns eller inte.

För övrigt är Berns ett av Centrum för Näringslivshistorias äldsta arkiv, nu senast kan man läsa om etablissemangets historia i Anders Johnsons förträffliga bok Garpar, Gipskatter och Svartskallar.

Vi arrangerar själva konferenser på Berns, senast boksläppet Beauty Imangined av Geoffrey Jones, och kommer fortsätta göra det!