Nyheter

Boken till Beckers 150-årsfirande klar

1865 startade den tyske invandraren Wilhelm Becker en färgaffär i Stockholm. 150 år senare är företaget världsledande inom industrifärg och har sitt huvudkontor i Tyskland. Kopplat till detta har CfN hjälpt Beckers ta fram boken ”150 colorful years- celebrating the people behind Beckers”.

I år uppmärksammar färggiganten Beckers sina 150 år som världsledande färgföretag. Kopplat till detta har Centrum för Näringslivshistoria hjälpt företaget att ta fram boken ”150 colourful years – celebrating the people behind Beckers”, där 150 medarbetare från hela världen ger sin syn på företaget de arbetar för. Boken innehåller även en historisk del, kuriosa från de 150 år som gått samt information om Beckers produktionsenheter och försäljningskontor i 18 olika länder.

Centrum för Näringslivshistoria har projektlett och varit redaktör för boken. För formgivningen av boken står byrån Some Guys.

Beckers ägare Lindéngruppen har dessutom gett ut ytterligare en bok i samband med 150 årsjubiléet, kallad ”Beckers, de första 150 åren”.  Denna mer renodlade historiebok har som källa använt AB Wilh. Beckers arkiv som är placerat hos Centrum för Näringslivshistoria.