Centrum för Näringslivshistoria
dokumenterar Coronakrisen

VISA BILDTEXT
Centrum för Näringslivshistoria dokumenterar coronoakrisens påverkan på näringslivet och samhället. (Illustration: Åsa Kax Ideberg.)

Vi lever just nu i ett historiskt skede. Coronavirusets konsekvenser påverkar samhällets alla plan, inte minst näringslivet och företagandet. Konsekvenserna kommer att vara kännbara under lång tid framöver – kanske beständigt.

Centrum för Näringslivshistoria har som uppdrag att bevara och berätta näringslivets historia och därför dokumenterar vi nu coronakrisen i realtid. Vi samlar in material om hur företagen hanterar krisen – om farhågor, förhoppningar, kriser, åtgärder och framtidsspaningar. 

Vi välkomnar bidrag om hur man mött krisen från alla våra medlemsföretag och medlemsorganisationer, vår vänförening och BizStories läsare. Tack till alla som redan bidragit! Framöver kommer vi även intervjua representanter för stora och små företag om deras erfarenheter. Dessutom skickar vi regelbundet ut en enkät för att fånga läget för näringslivets aktörer. Syftet är att skapa ett källmaterial för kommande forskning i krisens förlopp och konsekvenser. 

Delrapport

Sedan i mars 2020 bedriver Centrum för Näringslivshistoria projektet ”Näringslivet och Corona” som syftar till att dokumentera hur Coronakrisen påverkar det svenska näringslivet. Så här ser läget i projektet ut just nu. Läs rapporten här

Lunchwebbinarium: Näringslivet och corona

Lyssna på samtalet mellan forskningschef Anders Houltz, forskningsassistent Rasmus Törnblom och redaktören Sara Johansson som berättar om arbetet med datainsamlingsprojektet ”Corona och näringslivet” och presentera ett antal initiala slutsatser utifrån det insamlade materialet. Samtalet är ca 57 minuter långt.

Vill du delta?

Vill du som är företagare, entreprenör eller på annat sätt verksam i näringslivet delta i våra enkäter eller på annat sätt bidra? Du får då även kallelser till när vi – så fort läget tillåter – börjar redovisa resultatet på olika sätt. Anmäl dig då här!

Frågor om vår coronadokumentation? Hör av dig!