Nyheter

CfN presenterar OKs historia

Centrum för Näringslivshistoria har på uppdrag av OK Ekonomisk Förening skapat en webbplats om företagets mångåriga historia. Webbplatsen riktar sig till den breda allmänheten med berättelser bland annat om hur den kooperativa organisationen på flera sätt motarbetat monopol och varit föregångare i miljöarbetet.

1926 slöt sig några droskägare samman och bildade Inköpscentralen IC. Handeln med bensin och oljor dominerades då av några få, stora internationella bolag samtidigt som yrkestrafiken i Sverige var statligt reglerad. Här tar den historiska webbplatsen sitt avstamp och skildrar hur droskägarna genom ekonomiska föreningar lyckades bygga upp en kedja som pressade priserna på bensinen och andra driftsförnödenheter, trots en hård kamp mot ”trustbolagen”. På webbplatsen www.OKhistoria.se kan besökarna följa utvecklingen inom olika teman fram till att OKQ8 bildas 1999.

–  Webbplatsen är uttalad populärhistorisk och riktar sig till alla som har en relation till OKs och bensinsmackens historia, vilket de flesta har. Ett annat syfte med webbplatsen är att berätta om konsumentkooperativet som idé, vilket passar extra bra i år eftersom FN har utsett 2012 till Kooperationens år, säger Alexander Husebye, vd på Centrum för Näringslivshistoria. Alla känner inte till skillnaderna mellan vanliga företag och kooperativa, vilka bygger på en medlemsorganisation. Det är ett stycke intressant företagshistoria i sig.

Medlemmarna och nyttan för dem har haft särskild betydelse för OK. Deras historia berättas i en mängd artiklar om bland annat olika typer av tjänster som OK lanserat under åren. Till exempel om BIVA – bilvaruhuset.

Ett annat område som varit i fokus under OKs hela historia är miljöarbetet, vilket också lyfts fram på webbplatsen. Besökarna kan till exempel läsa om hur OK som första bensinbolag i Europa börjar producera blyfri bensin.

Även nostalgikerna får sitt på webbplatsen. Under vinjetten ”Månadens mack” presenteras en bensinmack – som kanske finns kvar, kanske inte. Besökarna kan också själva bidra till historieskrivningen genom ett eget OK-minne.

Centrum för Näringslivshistoria har arbetat med projektet sedan i maj 2011. Carl Zeidlitz har varit redaktör för innehållsarbetet. Han har tidigare arbetat med kommunikationsfrågor på Motorhistoriska Riksförbundet MHRF. Gert Eriksson, före detta intendent på Tekniska museet, har också varit rådgivande.

För mer information, kontakta Alexander Husebye, 08-634 99 14, alexander.husebye@naringslivshistoria.se