Nyheter

Ericssons moderna historia dokumenteras

Centrum för Näringslivshistoria har tidigare intervjuat ett flertal personer inom Ericssons ledning i syfte att säkerställa dokumentation om företagets moderna historia. Under hösten 2013 intervjuas ytterligare elva personer.

Några av dem har lämnat företaget, medan andra arbetar kvar. Urvalet av intervjupersoner speglar såväl de senaste 30 årens tekniska som företagsekonomiska utveckling. Hans Vestberg, vd för Ericsson, är en av dem som bidragit med sina erfarenheter av hur det är att leda ett världsomspännande företag.
Intervjuerna genomförs av CfN på uppdrag av Ericsson, som ser en vinst i att företagets moderna historia dokumenteras. Dagens erfarenheter blir morgondagens minne och en rik forskningsresurs.