Nyheter

Fint betyg till Du Rietz bok

Anita Du Rietz bok Kvinnors entreprenörskap under 400 år har fått en fin recension i senaste numret av tidskriften Ekonomisk Debatt.

Recensenten Maria Adenfelt skriver att hon starkt rekommenderar boken eftersom den ger värdefulla insikter i företagandets framväxt i Sverige. Hon beskriver Du Rietz bok som ett viktigt inslag i debatten om kvinnors roll, förutsättningar och drivkrafter för entreprenörskap och innovation. Läs hela recensionen här.

Ekonomisk Debatt är ledande forum i Sverige för bred presentation av ny, svensk nationalekonomisk forskning samt för debatt av aktuella samhällsekonomiska frågor. Tidskriften ägs av Nationalekonomiska Föreningen

Kvinnors entreprenörskap under 400 år ges ut av Centrum för Näringslivshistoria i samarbete med Dialogos förlag.