Flygande betong
Ny utställning på ArkDes

VISA BILDTEXT
Sune Sundahl. Installation av stora betongelement i bostadshus, 1967–1968. Foto ArkDes samlingar.

Under rekordåren efter andra världskriget var prefabricerade betongelement materialet som skulle bygga framtiden. Den nya byggtekniken flög över världen och lovade att lösa bostadsbristen och höja levnadsstandarden i land efter land. Inte minst svenska byggföretag var ledande i utvecklingen och etablerade verksamhet i olika världsdelar. Genom åren byggdes miljarder kvadratmeter boyta med prefabricerade betongelement. Återkommande bilder på betongelement, svävande tillsynes viktlöst från byggkranarna, manifesterade stolt den moderna tekniken.

En unik utställning på ArkDes i Stockholm berättar nu om byggsystemet som förändrade världen. Utställningen är baserad på ett rikt källmaterial ur svenska och internationella arkiv, däribland Svenska Bostäders, HSBs, Skanskas och Byggmästareföreningens arkiv på Centrum för Näringslivshistoria.

Utställningen pågår på ArkDes mellan den 18 oktober 2019 och den 1 mars 2020.