Nyheter

Fokus på modehistoria i vår

Den 27-28 mars 2014 arrangerar Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm en konferens om mode och modehistoria.

Konferensen ingår i det större EU-finansierade forskningsprojektet The Enterprise of Culture (EOC): International Structures and Connections in the Fashion industry since 1945, som leds av professor Regina Lee Blaszsyk vid universitetet i Leeds.

I projektet deltar forskare från universiteten i Leeds, Erasmus Rotterdam, Oslo, Newcastle, St Andrews och Heriot-Watt. Associerade partners är Centrum för Näringslivshistoria och Victoria and Albert Museum, London. Mer om EOC-projektet kan du läsa här.

Konferensen är endast öppen för inbjudna deltagare.