Nyheter

Företagsminnen nu hos hökaren på hörnet

Nu finns vår tidskrift Företagsminnen hos hökaren på hörnet, som det brukade heta i min barndoms MAD. Tidigare har vi nästan helt inriktat oss på prenumerationer, men från och med detta nummer har ett 50-tal stora tidningsbutiker, främst vid centralstationer och flygplatser, börjat föra Företagsminnen. Vi hoppas att det skall leda till nya läsare och fler som intresserar sig för näringslivets spännande historia.

Om Ni inte redan har läst senaste numret, som bl.a. handlar omhögkonjunkturer, neonljus, Mercedes-Benz samt Skogaholmslimpa, så är det bara att springa ner till närmsta välsorterade Pressbyrån eller Presstop – såg t.ex. att de ännu förra veckan hade en bunt kvar på Pressbyrån i stora vänthallen på Stockholms Central.