Bokmässan 2023:
Förlaget Näringslivshistoria på Forskartorget

VISA BILDTEXT
Centrum för Näringslivshistoria är utställningspartner till Forskartorget 2023.

Kom och träffa oss på Bokmässan i Göteborg, 28 september –1 oktober! Vi är utställningspartner på Forskartorget och finns på plats med monter och program.

Vi på Centrum för Näringslivshistoria och Förlaget Näringslivshistoria presenterar tre nyutgivna böcker på Bokmässans Forskartorg. Dessutom har vi med oss utvalda böcker ur vår utgivning till extra bra mässpris. Vi ses i vimlet!

Välkommen till våra programpunkter fredagen den 29 september.

11:10

Anders Johnson om Kerstin Hesselgren på Bokmässan 2023.

Författaren Anders Johnson berättar om socialliberalen Kerstin Hesselgrens liv och gärning på Bokmässans Forskartorg.

Kerstin Hesselgren (1872–1962) var den främsta kvinnan inom svensk politik och offentlig förvaltning före 1945. Hon var en av de fem kvinnor som först tog plats i det svenska parlamentet, och även en pionjär inom många andra områden, inte minst som statlig yrkes­inspektris. Hennes idoga arbete, kunskap och inte minst hennes sociala kompetens bidrog till att hon blev en stark social­liberal röst att räkna med, både i Sverige och internationellt.

Allt detta beskrivs i Kerstin Hesselgren – hälsovårdsapostel och riksdagspionjär (Förlaget Näringslivshistoria, 2023).

14:35

Per Eckerdal om Bräcke diakonis historia.

Författaren och biskopen Per Eckerdal berättar om den diakonala rörelsens framväxt i Sverige med fokus på Göteborg och västkusten.

Bräcke diakoni startade 1923 som en sjukvårdsutbildning av diakonissor, ett kyrkligt socialt projekt för att motverka social nöd och misär. Idag är Bräcke diakoni en av det svenska civilsamhällets stora aktörer inom välfärd. Hur har den utvecklingen sett ut? Per Eckerdal, tidigare direktor för Bräcke diakoni och biskop i Göteborgs stift har skrivit boken om det.

Den här veckan har vi extra bra pris på Per Eckerdals bok ”Viljan att se, kraften att förändra – Bräcke diakoni under 100 år”endast 232 kr (ord pris 290 kr) i förlaget Bokshop.

17:55
Benito Peix Geldart om Olof Söderberg.

Författaren och forskaren Benito Peix Geldart pratar om Olof Söderberg, en framstående aktör inom flera centrala nätverk i det svenska näringslivet under början av 1900-talet.

Benito Peix Geldart berättar mer om denne handelsledare, industriman och samhällsbyggare, utifrån sin nya biografi ”Olof Söderberg – handelsledare, industriman, samhällsbyggare” (Förlaget Näringslivshistoria 2023).