Forskning i våra arkiv:

Näringslivets opinionsbildning

För några år sedan intervjuade vi Rikard Westerberg, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, som forskar bla i våra arkiv på det svenska näringslivets opinionsbildning.

Rikard Westerberg är doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har fokuserat sin forskning på frågan om privat ägande av industrin och närmare bestämt det svenska näringslivets opinionsbildning 1940–1985. Vilken roll spelade näringslivet i opinionsbildningen under efterkrigstiden och vad motiverade dem? Hur såg det ut för Sverige i ett internationellt perspektiv?

Se intervjun med Rikard där han berättar mer om sin forskning på Axess TV eller på Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=M46mRZC6ZW4