Nyheter

Fråga en arkivarie

Den 5 oktober är Ask an Archivist Day då amerikanska arkivinstitutioner kan ta tillfället i akt att besvara frågor från allmänheten och samtidigt öppna upp en verksamhet och yrke som för många är svåråtkomligt.

Under #AskAnArchivist day kommer amerikanska arkivinstitutioner och arkivarier via Twitter besvara frågor kring arkivarieyrket och arkiv i allmänhet. Ask an archivist day är organiserat av SAA (Society of American Archivists) och genomfördes för första gången 2014.

På Centrum för Näringslivshistoria är varje dag Ask An Archivist Day då vår Bild och fakta avdelning finns här för att besvara frågor kring våra arkiv eller hjälpa dig med efterforskningar.

Har du en fråga? Tveka inte att höra av dig till bildochfakta@naringslivshistoria.se