Nyheter

Hej forskare: Rikard Westerberg!

Rikard Westerberg, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, forskar på det svenska näringslivets opinionsbildning.

Vem är du?
Rikard Westerberg, doktorand vid Institutet för ekonomisk och företagshistorisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Vad gör du?
Forskar på det svenska näringslivets opinionsbildning 1945-1985.

Berätta om din forskning!
Särskilt fokus ligger på frågan om privat ägande av industrin. Två skeenden är då viktiga – planhushållningsdebatten efter kriget, då arbetarrörelsen antog ett program med förslag om socialisering av delar av svensk industri, och debatten om löntagarfonderna under 1970- och 1980-tal. Som led i planhushållningsdebatten samlade näringslivet sig i antal organisationer. Den största av dessa var Näringslivets fond vars stora och spännande arkiv inte har varit tillgängligt tidigare men som jag har möjlighet att gå genom i och med det här projektet. Näringslivets fond var mindre aktiv under 1950- och 1960-talen men blev reaktiverad i och med debatten om löntagarfonderna under 1970-talet.

Vill du också forska hos oss? Hör av dig!