Nyheter

”Historiens bevarare, sanningens väktare”. VD i Årskrönika 2016

Som arkivarier och näringslivshistoriker har vår uppgift alltid varit att värna fakta och sanningshalt. Och under året som gick, när begrepp som ”faktaresistens” och ”alternativa fakta” blev vardagsmat, har vår roll blivit mer angelägen än någonsin. Det skriver Alexander Husebye, i detta vd-ord från vår Årskrönika 2016.

Alldeles efter sommaren arrangerade vi vår första History Marketing Summit och responsen var omtumlande, en våg av entusiasm.  Vi hade samlat några av de främsta exemplen på hur svenska och globala företag sköter sin historia och använder den för att profilera sig. Det var fullsatt på Volvo Showroom i Kungsträdgården och flera deltagare frågade om de hade missat liknande kunskapsdagar tidigare. Nej, det hade de inte. Men vi håller en ny i september 2017. Och vi välkomnar att vänner bland kommunikationsbyråerna också har börjat använda termen History Marketing. Alla vinner på att begreppet får bärkraft även utanför Centrum för Näringslivshistorias väggar, där vi nu i över 40 år har trott på att företagens egna historia är deras bästa bevisföring för allt de tänker göra framöver.

Sedan 1974 har vi byggt en arkivverksamhet som mäter över 70 000 hyllmeter. Ett normalt växer vi med ca 1 500 hyllmeter material. Det betyder en och en halv kilometer originalhandlingar, fotografier och prylar. Det är inte konstigt att jag ofta får frågan om lokalerna räcker till. Tidigare har jag kunnat svara ja, men snart kommer vi att behöva nya lokaler i Stockholm. Kanske vi även etablerar oss på andra orter. Även om vi har kollegor ute i landet finns det blinda fläckar där vi skulle fylla en funktion för att bevara och berätta det svenska näringslivets historia.

Våra medlemsföretag visar oss ett stort förtroende när vi får ta hand om deras unika material. Under året som gick t ex flyttades ett kärt kassaskåp från Bonnierhuset på Sveavägen till oss i Bromma. Det innehåller bland annat originalmanuset till Hemsöborna av August Strindberg och hans korrespondens med sin förläggare.

Arkiven från företagen är basen i vår verksamhet, men vår publicistiska verksamhet har också vuxit. Under året startade vi Förlaget Näringslivshistoria.

Som företagsarkivarier arbetar vi i ett sammanhang som sträcker sig över gränserna. På de årliga internationella företagsarkivdagarna ICA SBA så träffades vi förra året i Atlanta på Coca-Colas högkvarter och djupdök i frågor som företagens transparens och samhällsansvar, utifrån arkivens perspektiv. Bara ett halvår senare blev vår uppgift att värna fakta och sanningshalt ännu mer aktualiserat. ”Faktaresistens” och ”alternativa fakta” är termer vi numera måste förhålla oss till – och vår roll som historiens bevarare och förmedlare har nog aldrig varit mer angelägen.

I vår dagliga verksamhet omsätter vi den arbetsuppgiften i arkivberättelser för våra olika kunder i alla kanaler man kan tänka sig, från böcker till tidskrifter, webblösningar, filmer, poddar och i sociala media.

Framtiden för företagsarkiv är mer spännande än någonsin tidigare – så när vi nu fick ta över stafettpinnen Atlanta och stå som värd i Stockholm i april 2017 för den årliga konferensen, var ämnet givet: ”The Future of Business Archives”.

En sak är säker, vårt nationella och internationella engagemang kommer bara att fortsätta växa.

Läs mer från vår årskrönika 2016