Nytt från vårt forskningssekretariat:
Jews, Europe, and the business of culture

VISA BILDTEXT
Kvinnliga anställda på varuhuset N.Israel. Bild ur N. Israels album Arbeit und Erholung (1914). Publicerad med tillstånd från the Leo Baeck Institute.

Ett nyutgivet temanummer av den vetenskapliga tidskriften Jewish Culture and History fokuserar på skärnings­punkten mellan de två forsknings­fälten företags­historia och judiska studier. Redaktörer är Benito Peix Geldart, Maja Hultman och Anders Houltz.

Som de framhåller i introduktionen diskuterar temanumrets fem artiklar skilda uttryck för judiskt entreprenörskap och ekonomiska aktiviteter i framväxten av det moderna Europa. Författarna undersöker sambanden mellan judiskt företagande och lokal, nationell och europeisk utveckling och ställer frågor om hur Europas relation till judar genom historien påverkat den dagliga verksamheten inom företagen och hur själva företagandet i olika sammanhang kommit att utgöra en plattform för kulturell interaktion mellan judar och icke-judar.

Som artiklarna på olika sätt visar har företagandet inte endast varit ett sätt att tjäna sitt uppehälle och bygga välstånd utan också spelat en roll i sociala och kulturella sammanhang – inom ramen för ekonomiska transaktioner har integration och samverkan men också förtryck och exkludering vid olika tider tagit sig konkreta uttryck.

Temanumret bygger på paper som presenterades vid en tvådagars digital workshop den 24–25 november 2021, arrangerad i samarbete mellan Centrum för Näringslivshistorias Forskningssekretariat och Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet.

I temanumret ingår följande artiklar: