Nyheter

Kvinnors företagande under 400 år

Gobelängerna i Hallwylska palatset skimrade och sidenet på det förgyllda möblemanget sken i morgonljuset. Desto mer meningsfullt var det därför att lyssna till Anita Du Rietz, när hon talade om kvinnligt entreprenörskap i Sverige under 400 år. För det var sjuttonhundratalets kvinnliga företagare som gick i spetsen, konstaterade Du Rietz, för den konsumtionsrevolution vars resultat var det välstånd som omger oss i dag.

Utan den samhällsomvandlingen, som gav människor varor att köpa och därmed också motiv för att större arbetsinsatser, skulle den industriella revolutionen har dröjt, menare Du Rietz.

I hennes skildring av arbetet med Kvinnors entreprenörskap under 400 år passerade en rad starka profiler och entreprenörer: textilföretagare, bruksägare, hotellgrundare. Men i dag är Sverige verkligen inte jämställt när det gäller företagande, inskärpte Du Rietz. Bättring!

Boken kan du köpa här.