Nyheter

Lång historia för Sverige och Kina

Kinesiska media turnerar Sverige tillsammans med arrangörerna av Sveriges paviljong i Shanghai nästa år.

Sverige har ju också åtskillig gemensam historia att bjuda på. Våra förbindelser med det stora landet sträcker sig tillbaka till 1800-talets andra hälft. Det imponerar och vi får ofta frågor från företagen om det finns bilder från mötena svenskar och kineser emellan. Kapten Öberg, som banade vägen för Ericsson i Shanghai är en av favoriterna.

Det går säkert inte att sätta några pengar på värdet av denna gemensamma historia, men visst förbättrar den klimat och samtalston.

Redan Hans Werthén citerade kinesiska vänner – ”om du visar respekt för din egen historia, visar du också mig respekt”.