Nyheter

LKAB:s historiska arkiv inventeras

I våras blev LKAB ny medlem i föreningen Centrum för Näringslivshistoria. Nu är det dags att bekanta sig med arkiven, en unik samling material som bevarats i mer eller mindre orört skick.

Materialet fördelas på flera orter och utgör en ovärderlig skatt för både lokalhistoria och historien om hur Sverige blivit rikt. Centrum för Näringslivshistoria har fått uppdraget att inventera arkiven och föreslå åtgärder för att bevara det på bästa sätt.

Kronologiskt rör sig materialet mellan ca 1890 fram till nutid. Historiska handlingar som präglar arkiven i Kiruna är bland annat Hjalmar Lundbohms historiska arkiv, projekt och utredningar kring gruvverksamhet inklusive byggnationer och maskiner. Materialet präglas också av LKAB:s samarbete med Kiruna stad och byggandet av orten.