Nyheter

Lön för mödan

Nyss var det den 25 och plötsligt fanns det pengar i plånboken. Tidigare hade det, som det heter, varit alltför mycket månad i slutet på lönen? Men varför lön just den 25? Så har det varit på alla mina arbeten, utom några år i ett landsting. Därifrån kom lönen den 28.

Så när frågan kom till Företagsminnen om varför lönen kommer när den kommer var det lätt att haka på. Den gick vidare till ett antal arkiv och organisationer på arbetsmarknaden.

Och den visar svår att besvara. En sak kan vi konstatera. Så här har det varit så länge alla minns för tjänstemän. Arbetare fick länge veckolön, tjänstemän månadslön, något som fortfarande avspeglar sig i de både engelska begreppen ”wages” (timlön, ackordslön) och salary (månadslön).

Från den basen gick Företagsminnen vidare i sökandet.

Fortsättning följer!