Nyheter

Mer av reformer än revolutioner

Den 27 mars presenterade ekonomhistorikern Christopher Lagerqvist sin nya bok Reformer och revolutioner vid ett seminarium på konferenscentret IVA i Stockholm.

Hur fungerade den sociala tryggheten i forna tiders Sverige? Det är ett tema som kanske känns lite överraskande i ett arbete om ekonomisk historia men de sociala trygghetssystemen har enligt författaren alltid haft ett nära samband med ekonomin och det övriga samhället.

Lagerqvist menade att vi egentligen alltid har haft ett slags välfärdsstat, men att denna tagit sig skilda uttryck. Fram till 1800-talets mitt levde vi i den lokala välfärdsstaten, där de sociala skyddsnäten fungerade på sockennivån. Med de många reformerna – där den allmänna skolplikten var en – fördes de sociala frågorna upp till den nationella nivån. Med den offentliga sektorns expansion efter andra världskriget hamnade vi i den offentliga välfärdsstaten. Och nu har denna i sin tur övergått i ett nytt stadium: den marknadsanpassade välfärdsstaten.

Boken Reformer och revolutioner ges ut av Studentlitteratur i samarbete med Kungl. Myntkabinettet och Centrum för Näringslivshistoria.

Beställ boken här.