Nyheter

Miljonstöd till Centrum för Näringslivshistoria för Rysslandsforskning

Ryssland var under senare delen av 1800-talet och fram till revolutionen 1917 en av de viktigaste marknaderna för svensk industri, därtill en av Sveriges viktigaste råvaruleverantörer.

Många svenska företag hade dotterbolag i Ryssland, och svenskar startade också företag där. Flera välkända svenska företag hade verksamhet i Ryssland, till exempel Ericsson, Alfa Laval, Atlas Copco, ASEA, Bolinders, Nordiska Kompaniet, Bohlins och Stockholms Enskilda Bank, med flera. Den stora ryska marknadens betydelse för svenska företag är en forskningsuppgift med stor potential.

Centrumför Näringslivshistoria har nu av Riksbankens Jubileumsfond fått ett anslag på 1 250 000 kronor för ett forskningsförberedande projekt inom området. Målet är att lokalisera obearbetat arkivmaterial från svenskrelaterade företag och göra ett urval för digitalisering och översättningar. Ett internationellt seminarium kommer att arrangeras i St. Petersburg för att utvärdera forskningspotentialen.

– Vi gör det här för att denna historia har legat i glömska, inte minst kom en revolution emellan. Vi har också mött ett stort intresse från officiellt håll, där både svenska och ryska myndigheter har visat sin goda vilja. Det är också uppenbart att den gemensamma näringslivshistorien spelar roll för dagens relationer länderna emellan. Här finns mycket att hämta för såväl forskare som näringsliv, säger Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria.

I projektets arbetsgrupp ingår Martin Kragh, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. I referensgruppen ingår också Rysslandskännare som ambassadör Sven Hirdman och docent Helene Carlbäck vid Södertörns Högskola.

CfN har genom ett tidigare projekt om bröderna Nobels företagande inom oljeindustrin i Kaukasusregionen, kommit i kontakt med välbevarat arkivmaterial i statliga arkiv i Baku, Tbilisi och Batumi. Detta oljehistoriska projekt har gett CfN värdefulla erfarenheter och inblickar. Detta projekt presenteras på webbplatsen http://www.branobelhistory.com/.

I det nu aktuella projektets första fas, som kommer att genomföras under 2012, ingår bland annat följande:

• Inventering av företagsarkiv i Sverige med rysk anknytning
• Kontakter med ryska med flera arkiv för inventering m.m.
• Genomförande av ett rysk-svenskt forskningsseminarium
• Urval av arkivförteckningar och handlingar för digitalisering
• Produktion av bok/rapport

För bilder och mer information, kontakta Alexander Husebye, 08-634 99 14, alexander.husebye@naringslivshistoria.se