Dags att nominera till
Näringslivshistoriska priset 2023

VISA BILDTEXT
Näringslivshistoriska priset delas ut årligen av Centrum för Näringslivshistoria

Vem ska få Näringslivshistoriska priset 2023? Vem eller vilka tycker du har lyft svensk näringslivshistoria och visat på de svenska företagens bidrag till samhälls­byg­get? Nominera dina kandidater fram till 20 augusti. 

Du kan nominera såväl privatpersoner och forskare som företag, akademiska institutioner och andra organisationer. Tidigare mottagare är skriftställaren Anders Johnson (2019), Ekonomiska museet och Dalénmuseet i Stenstorp (delat 2021) och professor Håkan Lindgren (2022). Nu är det dags för 2023 års pris!

Med utmärkelsen följer prissumma om 100 000 kr*. Läs mer om priset här. 

NOMINERINGEN ÄR NU STÄNGD

Datum att hålla koll på

 • Nomineringen öppnar: 9 juni
 • Nomineringsperiod: 9 jun – 20 aug
 • Juryn överlägger: 21 aug – 10 sep
 • Prisvinnaren meddelas i mitten av september
 • Prismottagaren presenteras 5 oktober på årets History Marketing Summit (Nalen, Stockholm) 

Juryn

 • Ordförande: Lennart Francke, styrelseproffs, bl a styrelseledamot i Föreningen Centrum för Näringslivshistoria.
 • Roland Fahlin, ordförande Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner, tidigare bl a vd för ICA
 • Alexander Husebye, vd Centrum för Näringslivshistoria
 • Anders Houltz, forskningschef Centrum för Näringslivshistoria
 • Anders Sjöman, kommunikationschef, Centrum för Näringslivshistoria
 • Margarita Feldman, ansvarig marknadskommunikation Centrum för Näringslivshistoria

Centrum för Näringslivshistoria, som instiftat priset, är ett av världens ledande näringslivsarkiv. Vi hjälper svenska företag att ta hand om sitt historiska material i professionella arkivlösningar, såväl fysiska som digitala. Företag erbjuds vidare stöd i att aktivt använda sin historia som en strategisk och affärsstödjande tillgång. Dessutom bedriver Centrum för Näringslivshistoria, via sitt forskningssekretariat, oberoende forskning och initierar projekt i tvärvetenskaplig samverkan.

*Totala prissumman är inklusive eventuella skatter och arbetsgivaravgifter.