Dags att nominera till
Näringslivshistoriska priset 2023

VISA BILDTEXT
Näringslivshistoriska priset delas ut årligen av Centrum för Näringslivshistoria

Vem ska få Näringslivshistoriska priset 2023? Du kan nominera dina kandidater från och med den 9 juni. Vem eller vilka tycker du har gjort bestående insatser för att lyfta svensk näringslivshistoria och visat på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhällsbygget. 

Du kan nominera såväl privatpersoner och forskare som företag, akademiska institutioner och andra organisationer. Mer om priset finns här. Med utmärkelsen följer en prissumma om 100 000 kr*.

Näringslivshistoriska priset instiftades av Centrum för Näringslivshistoria 2019. Den allra första mottagaren blev skriftställaren, historikern och folkbildaren Anders Johnson. År 2021 delades det av Ekonomiska museet och Dalénmuseet i Stenstorp och 2022 gavs det till professor Håkan Lindgren. Nu är det dags att dela ut 2023 års pris. 

Datum att hålla koll på

 • Nomineringen öppnar: 9 juni
 • Nomineringsperiod: 9 jun – 20 aug
 • Juryn överlägger: 21 aug – 10 sep
 • Prisvinnaren meddelas i mitten av september
 • Prismottagaren presenteras 5 oktober på årets History Marketing Summit (Nalen, Stockholm) 

Juryn

 • Ordförande: Lennart Francke, styrelseproffs, bl a styrelseledamot i Föreningen Centrum för Näringslivshistoria.
 • Roland Fahlin, ordförande Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner, tidigare bl a vd för ICA
 • Alexander Husebye, vd Centrum för Näringslivshistoria
 • Anders Houltz, forskningschef Centrum för Näringslivshistoria
 • Anders Sjöman, kommunikationschef, Centrum för Näringslivshistoria
 • Margarita Feldman, ansvarig marknadskommunikation Centrum för Näringslivshistoria

Centrum för Näringslivshistoria, som instiftat priset, är ett av världens ledande näringslivsarkiv. Vi hjälper svenska företag att ta hand om sitt historiska material i professionella arkivlösningar, såväl fysiska som digitala. Företag erbjuds vidare stöd i att aktivt använda sin historia som en strategisk och affärsstödjande tillgång. Dessutom bedriver Centrum för Näringslivshistoria, via sitt forskningssekretariat, oberoende forskning och initierar projekt i tvärvetenskaplig samverkan.

*Totala prissumman är inklusive eventuella skatter och arbetsgivaravgifter.