Nytt arkivprojekt:
Nobelarkivet ordnas och förtecknas hos oss

VISA BILDTEXT
Foto: Dan Lepp, © Nobel Prize Outreach

Nobelstiftelsens arkiv har tillfälligt flyttats till Centrum för Näringslivshistoria för att ordnas upp och bli forskningsbart. Därefter kommer det mesta av arkivet att flyttas till Riksarkivet, och en mindre del flyttas tillbaka till Nobelstiftelsen.

Visst material kommer även att digitaliseras. Arkivet består av 210 hyllmeter material, där en stor del utgörs av korrespondens och material rörande Nobelpriset och den årliga Nobelfesten.

Där finns till exempel korrespondensen med Jean-Paul Sartre, som fick Nobelpriset i litteratur 1964 men avböjde. Det gick rykten om att Sartre, trots att han avböjde att ta emot priset, ändå ville ha prissumman. I ett telegram så dementerar han dessa rykten. Även själva brevet där Sartre tackade nej till Nobelpriset finns bevarat i arkivet eftersom han felaktigt skickade det till Nobelstiftelsen i stället för till Svenska Akademien.

Är du intresserad av få ditt företags- eller organisations arkiv ordnat och förtecknat? Eller vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att bringa ordning i ditt historiska material? Läs mer om våra konsulttjänster på naringslivshistoria.se eller kontakta vår konsultchef Per-Ola Karlsson för mer information!