Nyheter

Ny arena för svensk design

Centrum för Näringslivshistoria och Svensk Form har tillsammans utvecklat en internationell presentationsarena för svensk design. Denna webbplats bidrar också till att skapa svensk designhistoria, då delar av materialet arkiveras digitalt för framtida forskning.

Webbplatsen www.SwedishDesign.org kommer att fungera som ett verktyg för en internationell publik som söker information om svensk design. Detta är något som Svensk Form i sitt internationella arbete upptäckt saknas och efterfrågas alltmer.

Webbplatsen utgör ytterligare en kanal för att öka kunskapen om svensk design. Ett samtida komplement till övriga utställningar, utmärkelser och andra publikationer i Svensk Forms övriga verksamhet. De som registrerar sig på SwedishDesign.org blir dessutom en del av den svenska designhistorien, då databasen för varje år sparas för framtiden.

Centrum för Näringslivshistoria som hanterar en av världens största samlingar av designarkiv erbjuder även ”premium contributors” att sköta komplett digital hantering av digitalt arkivmaterial för framtida bruk och forskning.

– På det här sättet möter vi ett stort behov hos både formgivare och företag, säger CfN:s vd Alexander Husebye. Det nya materialet kommer komplettera våra samlingar från både designers och företag som Electrolux, Ericsson och Unilever Sverige.

SwedishDesign.org är gjord för att vara så lätt som möjligt att använda. Principen är att webbplatsen växer organiskt genom att användarna själva kan lägga in och uppdatera sina profiler. Besökarna kan sedan välja vad de vill läsa mer om, till exempel nyheter, redaktörens val, mest visade designer, senast inlagda profil, olika designdiscipliner, regioner och artiklar om svensk designhistoria.

Utvecklingen av SwedishDesign.org har tagit två år, och kommit till stånd tack vare generösa medel från Ragnar och Torsten Söderbergs stiftelser. Sublime har byggt webbplatsen och FamiljenPangea har designat. Richard Prime, Svensk Form, är engelsk redaktör.

SwedishDesign.org görs tillgänglig den 21 november, i samband med Swedish Design Awards www.swedishdesignaward.se på Fotografiska i Stockholm.