Ny bok från förlaget:
Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare

VISA BILDTEXT
Anna Whitlock - Reformpedagog och rösträttsledare, Förlaget Näringslivshistoria.

Anna Whitlock, verklighetens fröken Friman, var en svensk skolpionjär och kvinnosakskämpe, som verkade när det moderna Sverige tog form. Skriftställaren Anders Johnson beskriver hennes banbrytande gärning i en ny bok från Förlaget Näringslivshistoria.

I den skola som Anna grundade 1878 kom hon att införa många pedagogiska nyheter, som vi idag ser som självklara i skolväsendet. Många politiskt radikala eller kulturellt verksamma satte sina barn i hennes skola, till exempel Hjalmar Branting, Carl Larsson och Hjalmar Söderberg. Dessutom, eftersom undervisningen var religiöst neutral, kom också barn från judiska hem med namn som Bonnier, Josephson och Lamm.

Anna hade ett häftigt humör, men blev trots detta en samlande kraft inte bara i skolvärlden utan även i rösträttskampen. Hon var en formidabel nätverksbyggare och det var inte lätt att tacka nej när hon bad någon att ställa upp i hennes ”reformkoncern.” Dessutom har Anders Johnson gått igenom skolarkiv, biografier och historiker samt cirka 3 000 omnämnanden av Whitlock i tidningar och tidskrifter.

Boken om Anna Whitlock bygger därmed på helt nytt och tidigare opublicerat material. Den ger en unik skildring av skolpionjären och kvinnosakskämpen Anna – och av Stockholms kulturella och politiskt radikala kretsar under den tid när det moderna svenska samhället tog form.

Om författaren

Anders Johnson är författare med inriktning på svensk politisk och ekonomisk historia. Han har tidigare skrivit biografier över bland andra Gustaf Dalén, Gustaf de Laval och Karl Staaff, samt flera böcker om Stockholms entreprenörshistoria. Han tilldelades Näringslivshistoriska priset 2019 av Centrum för Näringslivshistoria.

Köp boken här!

Boken kommer att finnas till försäljning fr o m 26 augusti. Beställ den online på Bokus, Adlibris, Akademibokhandel och i vår egen Bokbutik – eller be din lokala bokhandlare att ta in den, om de inte redan har den.

Projektgrupp

Boken ges ut av Förlaget Näringslivshistoria. I projektgruppen på Centrum för Näringslivshistoria, som driver förlaget, ingår:

Boken trycktes av Livonia Print.