Ny bok från förlaget:
Forskning för livet

VISA BILDTEXT
Forskning för livet – Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 1919-2019, en bok från Förlaget Näringslivshistoria.

En ny bok från Förlaget Näringslivshistoria berättar om hundra år av svensk medicinsk forskning – och om vikten av privata forskningsbidrag.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, startades 1919 och har under de senaste hundra åren fungerat som en viktig brygga mellan nyfikna forskare och nya medicinska upptäckter. Tusentals unga forskare har tack vare SSMF fått bättre möjligheter att lyckas i sitt sökande efter avgörande genombrott, ett arbete som i förlängningen skapat bättre vård och effektivare mediciner.

Medan de flesta insamlingsorganisationer fokuserar på forskning kring en specifik sjukdom, finansierar SSMF forskning kring i stort sett alla sjukdomar. Som givare kan man välja att pengarna ska gå till ett specifikt forskningsområde eller sjukdom, men det är alltid forskningens kvalitet som styr utdelningen av medel. Flera av forskarna som börjat sina karriärer med stöd från SSMF har blivit internationellt kända, och även om inte alla förärats ett Nobelpris så ligger deras arbete bakom många stora medicinska framgångar.

I boken Forskning för livet – Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 1919-2019 berättas inte bara sällskapets hundraåriga historia. Vi möter även medarbetare, framstående forskare och några av alla de bidragsgivare som gjort, och fortsätter göra, SSMF:s uppdrag möjligt. Skribenter är Sara Johansson, Jan Gradvall, Björn Garenberg, Natalie von der Lehr, Tove Lifvendahl, professor Mats Ulfendahl och docent Olof Ljungström.

Köp boken här

Projektgrupp

Boken ges ut av Förlaget Näringslivshistoria. I projektgruppen på Centrum för Näringslivshistoria, som driver förlaget, ingår:

Boken trycktes av DanagårdLiTHO

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller organisation med ert jubileumsfirande? Läs om hur vi kan hjälpa dig att bygga värde med history marketing. Vid frågor kontakta Anders Sjöman, kommunikationschef: 070-717 60 78, anders.sjoman@naringslivshistoria.se.