Nytt från förlaget:
”Kerstin Hesselgren – hälsovårdsapostel och riksdagspionjär”

VISA BILDTEXT
Kerstin Hesselgren – hälsovårdsapostel och riksdagspionjär (Förlaget Näringslivshistoria 2023)

Kerstin Hesselgren var en av de fem kvinnor som först tog plats i det svenska parlamentet, och även en pionjär inom många andra områden. Förlaget Närings­livs­historia ger nu ut den första hel­täckande biografin om hennes liv och gärning, skriven av Anders Johnson.

Kerstin Hesselgren (1872–1962) var den främsta kvinnan inom svensk politik och offentlig förvaltning före 1945. Hon var en av de fem kvinnor som först tog plats i det svenska parlamentet, och även en pionjär inom många andra områden, inte minst som statlig yrkes­inspektris. Som dotter till en bruks- och provinsialläkare i Hofors i Gästrikland kom hon tidigt i kontakt med levnads­förhållanden inom olika sociala grupper och bestämde sig för att arbeta för att undanröja faktorer som hotade människors hälsa, exempelvis vad gäller kost, levnads­vanor, bostäder och arbets­platser. Hennes idoga arbete, kunskap och inte minst hennes sociala kompetens bidrog till att hon blev en stark social­liberal röst att räkna med, både i Sverige och internationellt.

Allt detta beskrivs i Kerstin Hesselgren – hälsovårdsapostel och riksdagspionjär (Förlaget Näringslivshistoria, 2023), en ny biografi från skriftställaren och näringslivshistorikern Anders Johnson. Hans biografi är den första som spänner över hela Kerstin Hesselgrens liv och gärning.

Boken inleds med ett förord av läkaren, f.d. generaldirektören och riksdagsledamoten Barbro Westerholm, som tyvärr gick bort precis innan boken kom ut. .

Boken finns att köpa i vår bokbutik eller där böcker säljs fr o m 9 maj.

KÖP BOKEN I VÅR BOKSHOP

Om författaren

Anders Johnson har tidigare – bland mycket annat – skrivit en biografi om reformpedagogen och rösträttsledaren Anna Whitlock, som även var Kerstin Hesselgrens mentor.

Kerstin Hesselgren – hälsovårdsapostel och riksdagspionjär (Förlaget Näringslivshistoria 2023)

Projektgrupp hos Centrum för Näringslivshistoria

Sara Johansson

Förläggare och redaktionell chef

Alexander Husebye

VD