Nyheter

Ny bok: Kvinnors entreprenörskap under 400 år

En rik skildring av kvinnors företagande sedan 1600-talet i Sverige.

Det finns en allmänt accepterad sanning att svenska kvinnor löstes från sina bojor 1921 med demokratins intåg. Idag står de i tacksamhetsskuld till sina politiska befriare och illusionen lever vidare. Visst – kvinnor är i hög grad jämställda i Sverige, men det gäller inte ekonomi och företagande. Man ska inte glömma att kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, så också i vårt land. Det visar Anita Du Rietz i sin nya bok. De trädde tidigt in i entreprenörsrollen och bidrog aktivt till företagandets revolution vid mitten av 1800-talet. På 1930-talet mattades företagandet av och efter 1950 blev allt färre kvinnor entreprenörer men desto fler anställda.

Boken är ett försök att sätta in kvinnors företagande i ett större sammanhang. Kvinnors villkor som aktörer i näringslivet har inte varit detsamma som männens och denna skillnad klargörs. Jämställdhetsfrågan får en ny skepnad och med andra historiska glasögon framträder även vår tids näringspolitiska knäckfrågor i ny dager. Många olika forskarinsatser refereras i denna bok och fram växer en ny bild med kvinnor som haft rösträtt, ärvt och drivit företag långt tillbaka i tiden.

Anita Du Rietz är fil. dr i nationalekonomi med inriktning mot entreprenörskap, innovationer och institutioner. Hon har tidigare varit chefsekonom på Föreningsbanken och startat Småföretagsbarometern. Hon är också fellow researcher hos Centrum för Näringslivshistoria.

Frågor/intervjuer: kontakta Anita Du Rietz, tfn 070-274 00 33 eller 08-756 90 78 eller anita@durietz.com

Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor: Kontakta Jolanta Wadensjö, Dialogos Förlag, tfn 08-15 46 97 eller 0730-49 77 25 eller jolanta.wadensjo@comhem.se

Kvinnors entreprenörskap under 400 år
Anita Du Rietz
DialogosFörlag/Centrum för Näringslivshistoria
ISBN 978-91-7504-257-2
524 sidor