Nyheter

Ny bok: Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen

Ögonblicksfotot fångar vardagen. Vinjetten Ögonblicket har funnits i tidskriften Företagsminnen i sexton år. Nu har de många bilderna ur svensk företagshistoria samlats i en bok.

I Ögonblicket möter vi tidsbilder ur en snart glömd verklighet, ramarna kring människors arbetsliv. Det kan vara motorcykelbudet från NK, vars fordon är gengasdrivet, Skånska Cementgjuteriet som stagar lossågade stenstatyer när Abu Simbel flyttas eller Miss Universum 1964 som stolt visar fram L M Ericssons nya Ericofon, ”kobran”.

Magasinet Företagsminnen ges ut av Centrum för Näringslivshistoria med fem nummer per år. Artiklarna – reportage, inlägg, presentationer av forskning och bildspecialer – ger en bred bild av svensk företagshistoria och av de människor som format denna.

Ämnena i Företagsminnen och i Ögonblicket avspeglar det mycket vida material från svenska företag och organisationer som förvaltas av arkivet vid Centrum för Näringslivshistoria, ett av världens ledande företagsarkiv. Samlingarna innehåller inte enbart textkällor, utan även bildmaterial, fysiska föremål av betydelse och i något fall hela inredningar av styrelserum.

Edward Blom och Margarita Feldman
Ögonblicket: 52 händelser ur Företagsminnen
112 s, hft, ill, isbn 978-91-978974-9-5

Distribueras via Centrum för Näringslivshistoria, pris 150 kr, inkl moms.