Ny bok:
Svenska Bankföreningens historia

VISA BILDTEXT
Svenska Bankföreningens historia 1880 – 2022.

Historien om hur den svenska bankindustrin utvecklats sedan 1880 berättas i en ny bok från Svenska Bankföreningen, byggd på nyskrivna texter från Centrum för Näringslivshistoria.

Svenska Bankföreningen bildades 1880, som en branschorganisation för den framväxande bankbranschen. Sedan dess har den varit en plats för samverkan mellan svenska bankar, kring lösningar där man inte behöver konkurrera. Bankgiro, bankomater och Swish är alla exempel på lösningar som på olika sätt drivits inom ramen för Svenska Bankföreningen.

Historien om dessa lösningar, och mycket mer kring den svenska bank­indu­strins utveckling, berättas nu i den nya boken ”Svenska Bankföreningen 1880-2022”. Den bygger på nyskrivna texter från Centrum för Näringslivshistoria, där arkivarien och skribenten Gustav Svensson grävt djupt i de bankarkiv som finns hos oss för att visa på hela banksektorns utveckling.

Boken har tryckts i begränsad upplaga och finns tillgänglig direkt hos Svenska Bankföreningen.

Uppdragsgivare hos Svenska Bankföreningen var Lena Barkman och Sophie Steen, som även stod för kompletterande texter om Bankföreningens nutida aktiviteter. Form och produktion av Priority