Nyheter

Ny historisk webbplats lanserad

Brandförsäkringsverket var ett av Sveriges allra äldsta försäkringsbolag när det efter 227 år gick i frivillig likvidation 2008. Dess historia, och verksamheten inom den stiftelse som bildades efter likvidationen, beskrivs på webbplatsen www.brandverket.se.

På uppdrag av Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning har Centrum för Näringslivshistoria skapat en ny webbplats på domänen www.brandverket.se.

År 2008 gick Brandförsäkringsverket i frivillig likvidation, då dess försäkringsform allframtidsföräkringen blivit omodern. Bolaget hade då funnits i 227 år, vilket innebar att det var ett av Sveriges allra äldsta brandförsäkringsbolag

Under sina 227 verksamhetsår har Brandförsäkringsverket samlat ett av landets finaste arkiv över de egendomar som försäkrades. Bruk, gods, lantbruk, kyrkor, industrier och många andra objekt finns detaljerat beskrivna och ibland illustrerade. Över 400 hyllmeter svensk byggnadshistoria vilar i det välordnade arkivet. Detta arkiv finns nu deponerat hos Centrum för Näringslivshistoria.

När Brandförsäkringsverket avvecklades, bildades en stiftelse med syfte att främja forskning inom området – Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning. På den webbplats som Centrum för Näringslivshistoria skapat tillsammans med webbyrån Winston DC presenteras stiftelsens ändamål och arkivsamlingarna, och här finns inte minst ett antal artiklar som skildrar Brandförsäkringsverkets mångåriga historia.