Nyheter

Ny ordförande i CfN

Vid Centrum för Näringslivshistorias årsmöte förnyades styrelsen. Till ny ordförande valdes Malin Alfredsson, som tidigare varit ledamot.

Alfredsson, som är född 1964, är vd och styrelseledamot i familjeföretaget Cellwoodgruppen i Småland.

– Jag är imponerad av den verksamhet som Centrum för Näringslivshistoria bedriver och  vill gärna göra vad jag kan för att stödja dess vidareutveckling. Jag är ingen historiker men har en god förståelse för långsiktigt tänkande och är en, förhoppningsvis, någorlunda sansad ekonom, kommenterar Malin Alfredsson valet.

Malin Alfredsson är civilekonom från Göteborg. Hon började sin yrkesbana med att arbeta med kapitalförvaltning och ekonomi. Sedan 2000 är hon vd för Cellwoodgruppen AB, där bland annat 354 år gamla Bruzaholms bruk ingår. Alfredsson är förutom i sitt företag även aktiv i näringslivsorganisationen Teknikföretagen, där hon är styrelseledamot. Hon äger dessutom Eksjö bokhandel.

Malin Alfredsson efterträder advokaten Rolf Åbjörnsson som ordförande i föreningen Centrum för Näringslivshistoria. Åbjörnsson har samtidigt utsetts till styrelsens hedersordförande.